Steun ons met je internet aankopen Lees meer

Onze vereniging

Novo Mundo is een scoutinggroep in Almere, opgericht op 13 juni 2016.

Momenteel zitten wij in Buurtcentrum Amerika aan de Henry Stanleystraat in Almere Poort.

Scouting Novo Mundo draait op vrijwilligers. Het is de bedoeling dat iedereen die binnenkomt zich welkom voelt, zodat er een familie sfeer ontstaat.

Verenigingsnaam

Waarom hebben wij gekozen voor de naam Scouting Novo Mundo?

Wij hebben aansluiting gezocht bij het stadsdeel waarin onze vereniging actief zal zijn.

Het Colombuskwartier verwijst naar de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus. Tijdens een van zijn ontdekkingsreizen ging Columbus op zoek naar een route over zee om de handel van de Europese kooplieden met het Verre Oosten eenvoudiger te maken. Bij aankomst dacht Columbus zijn doel via de westelijke route inderdaad te hebben bereikt. Niets was minder waar. Columbus had zonder het te weten Amerika ontdekt: een geheel ‘Nieuwe Wereld’.

Scouting zal voor veel nieuwe jeugd- en kaderleden een nieuwe wereld zijn vol met avonturen, uitdagingen en mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Verenigingskleuren

Onze groepsdas is rood met een zwarte bies en in de punt van de sjaal een Franse lelie.

De inspiratie is gevonden in het wapen van Almere, waar de kleuren rood en zwart een prominente plaats innemen. Almere ligt in de provincie Flevoland. Op de vlag van deze provincie staat een Franse lelie. Deze komt uit het familiewapen van Ir. Cornelis Lely, de grondlegger van de Zuiderzeewerken die hebben geleid tot wat we nu kennen als de provincie Flevoland.

Het is een misverstand dat veel mensen de Franse lelie het scoutingsymbool noemen. De grondlegger van scouting, lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, dacht bij het ontwerpen van het logo voor de padvinders aan de noordpijl op veel kaarten en kompassen en niet aan het teken dat werd gebruikt door het Franse vorstenhuis. Hoewel de benaming Franse lelie veelal wordt gebruikt voor het scoutingsymbool, is de juiste benaming dus ‘Pijlpunt’, ‘Pijlkop’, ‘Noordpijl’ of ‘Kompasroos’.

Meer informatie is te vinden in een artikel van Piet J. Kroonenberg over de pijlkop en de Franse lelie:

Van een Pad tot een Wereldembleem